การบริการวิชาการ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ คุณไพบูลย์ บูรณสันติ และคณะกรรมการ โครงการ OGOP เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
20210809071202.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071213.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071209.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071234.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071227.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071238.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071230.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071220.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071144.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071139.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071206.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071241.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071224.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071151.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071148.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809071242.jpg - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web