งานเสวนาวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย “กัญชง กัญชาศักยภาพในการพัฒนาอาหารสัตว์”

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะกรรมการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ร่วมประชุมและแสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยด้าน “กัญชง กัญชาศักยภาพในการพัฒนาอาหารสัตว์” ในงานเสวนาวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ คณะเกาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
20210819052308.jpg - งานเสวนาวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย “กัญชง กัญชาศักยภาพในการพัฒนาอาหารสัตว์” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819052308(1).jpg - งานเสวนาวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย “กัญชง กัญชาศักยภาพในการพัฒนาอาหารสัตว์” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819052615.jpg - งานเสวนาวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย “กัญชง กัญชาศักยภาพในการพัฒนาอาหารสัตว์” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819052615(1).jpg - งานเสวนาวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย “กัญชง กัญชาศักยภาพในการพัฒนาอาหารสัตว์” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web