การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210823090605(1).jpg - การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823090605(3).jpg - การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823090605.jpg - การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823090606.jpg - การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823090604.jpg - การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823090605(2).jpg - การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823090604(1).jpg - การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823090606(1).jpg - การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web