ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 Sharing with Thai entrepreneur (Doi Kham) บรรยายและตอบคำถามโดย คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20210827023657.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023704.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023703.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023701.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023702.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023659.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023705.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023658.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023700.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827023706.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web