การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน

เจ้าหน้าที่โครงการ U2T จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน ให้กับกลุ่มแม่บ้านในตำบลห้วยทราย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
20211019040956.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040955(4).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040955.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040953.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040955(2).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040958.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040950.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040955(1).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040949.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040951.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040952.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040955(3).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040954.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040952(1).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040957.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019040948.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรีน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web