การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน

เจ้าหน้าที่โครงการ U2T จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน ให้กับกลุ่มแม่บ้านในตำบลห้วยทราย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
20211019041140.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041145.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041138.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041137.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041142.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041139.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041141.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041142(1).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041143.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211019041144.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web