ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมการหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
20211222064247.jpg - การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222064254.jpg - การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222064302.jpg - การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222064258.jpg - การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222064251.jpg - การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222064243.jpg - การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web