การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมมือกับ Thailand International Cooperation Agency (TICA) และราชอาณาจักรภูฏาน จัดการประชุมออนไลน์ Post Training Discussion OGOP 2021 โครงการ OGOP Model 2 ด้วยแอพลิเคชั่น Zoom Meeting เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20220108062311.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220108062329.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220108062307.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220108062333.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220108062314.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220108062322.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220108062318.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220108062325.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220108062303.jpg - การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web