การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
20220120022230.jpg - การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220120022258.jpg - การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220120022218.jpg - การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220120022247.jpg - การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220120022236.jpg - การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220120022224.jpg - การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220120022241.jpg - การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220120022252.jpg - การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web