ราชภัฏสัมพันธ์ เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น

อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ จัดการอัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” คุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แนะนำให้รู้จักโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมต้นแบบสวนครูน้อย นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์อาหารสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันปี 2022 และนายภควัต คชจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์อาหารสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันปี 2022 ติดตามรับฟังได้เร็ว ๆ นี้ ทาง FM 88.5 MHz. ช่วง “เกษตรก้าวหน้าพัฒนาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20220126032812.jpg - อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220126032816.jpg - อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220126032814.jpg - อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220126032808.jpg - อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220126032813.jpg - อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220126032815.jpg - อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220126032810.jpg - อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220126032809.jpg - อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web