ราชภัฏสัมพันธ์ เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น

ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ จัดการอัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” คุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แนะนำให้รู้จักโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมต้นแบบสวนครูน้อย กำหนดออกอากาศ วันที่ 8 มีนาคม 2565 (เวลา 08.00 - 09.00 น.) และนางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์อาหารสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันปี 2022 ออกอากาศ วันที่ 9 มีนาคม 2565 (เวลา 08.00 - 09.00 น.) และ วันที่ 11 มีนาคม 2565 (เวลา 18.00 - 19.00 น.) ทาง FM 88.5 MHz. ช่วง “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” และ วันที่ 10 มีนาคม 2565 (เวลา 18.00 - 19.00 น.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20220302090750.jpg - ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220302090751.jpg - ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220302090754.jpg - ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220302090752.jpg - ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220302090753.jpg - ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220302090751(1).jpg - ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web