อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก

อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน โครงการ OGOP Model II (วันแรก) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายแลกเปลี่ยนการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน การบรรยายแลกเปลี่ยนโดย ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ) และ คุณไพบูลย์ บูรณสันติ (ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
20220310033548(8).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(5).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033549.jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(1).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(7).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033549(3).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033549(5).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(9).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033549(2).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(4).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033549(4).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548.jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033549(1).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(6).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(2).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(3).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310033548(10).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web