อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง

อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน โครงการ OGOP Model II วันที่สอง กิจกรรมประกอบด้วย ฝึกปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและการตลาดชุมชน วิทยากรโดย ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น ประธานหลักสูตรการตลาด ภาควิชาการตลด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220310084334(8).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(5).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(3).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(4).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(2).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334.jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(6).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(1).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(11).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(10).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(12).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(13).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(9).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310084334(7).jpg - อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web