การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3  โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสะลวง (ดำเนินการประชุม) และ ห้องประชุมแม่ริม (สำหรับรับฟังเสวนา) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
20220330035339.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035342.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330043930.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035337.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035348.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035347.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330043931.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035337(1).jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035346.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035340.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330043932.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330043933.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330043934.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035341(1).jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035336.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035344.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035345.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035343.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330043931(1).jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330035341.jpg - การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web