พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ SDGsPGS และพิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ และพิธีกล่าวคำประกาศและตอบรับคำประกาศการขับเคลื่อน “วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
20220330083722.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083712.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083719.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083713.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083703.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083704.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083720.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083709.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083718.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083710.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083714.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083716.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083706(1).jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083705.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083707.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083717.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083721.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083706.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083711.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083723.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083713(1).jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083702.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083708.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083715.jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330083717(1).jpg - พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web