การบริการวิชาการ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ

      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรและอาหารโดยนักศึกษาสู่ชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ อบรมให้กับชุมชนแม่ริม ขี้เหล็ก และแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย คุณธัญวรรญ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      นอกจากนี้ภายหลังการอบรมยังสามารถขอยื่นรับสินเชื่อ จาก ธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม ใน โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อต่อยอดธุรกิจ
20220401080117.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080116.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080118.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080120(1).jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080109.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080120.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080113.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080123.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080125.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080108.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080122.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080115.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080110.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080111.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080114.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080119.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080121.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080107.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080112.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401080124.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเขียว และการจัดชุดผลิตภัณฑ์ไตรคุณ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web