U2T Fair 2022

ได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) “U2T Fair 2022” พร้อมรับชมการแสดง “ตีกลองมังคละเภรี 98 ปี ศรีราชภัฏเชียงใหม่” และเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ 44 ตำบล ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
20220502033223(1).jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033223.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033225.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033226.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033222.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033219.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033220.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033221.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033227.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502033224.jpg - U2T Fair 2022  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web