สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2

        ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ในประเด็นความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 รวมถึงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ 6 พื้นที่เป้าหมายในราชอาณาจักรภูฏานท่ามกลางความท้ายทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
        ตลอดจนการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ในโครงการ ดำเนินรายการโดย คุณยุวดี เมฆศิริวิชช์ เลขาอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้รายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 6.30 – 7.00 น. ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ AM 1575 kHz หรือรับชมย้อนหลังทาง Facebook Fanpage : Saranrom Radio เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220512071440.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071444.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071434.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071447.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071433.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071439.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071435.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071450.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071441.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071449.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071436.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071445.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071431.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071437.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071443.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071432.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071438.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071446.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512071448.jpg - สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web