ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll  Session 1 : CLC set up โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ และคุณไพบูลย์ บูรณสันติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210809022725.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809022727.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809022724.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809022723.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809022726.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web