การบริการวิชาการ

สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model ..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส..

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเข..

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าวพองบาร์เสริมถั่วลายเสือ-น้ำดอกไม้รวมพ..

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารสู่ชุมชน

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมือ..

ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.45-11.00 ในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD

การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมท..

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

​เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรม..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564

ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hacka..

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชน..

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัด..

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับคณะกรรมการ..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP ..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่