ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาว..

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022

ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2565 ณ ชั้น G ลานอควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่..

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ได้รับการแต่งตั้งให้..

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้..

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แนะนำบุคลากรใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์ "เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้อ..

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้..

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/..

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี