ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวที..

สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collabo..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภา..

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร ..

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภ..

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย..

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท ..

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยา..

การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบท..

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS มหาวิยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปล..

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนี..

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั..

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนว..

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ