การบริหารจัดการ

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และลานอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20210809025928.jpg - การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809025932.jpg - การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809025929.jpg - การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809025931.jpg - การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809025930.jpg - การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web