การบริการวิชาการ

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

เนื่องในงานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์การเกษตร เกี่ยวกับ “การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร” สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ตำรับยาสมุนไพรต่างๆ สมุนไพรต้มดื่มขจัดสารพิษ เป็นต้น มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ การปลูกผักไมโครกรีน การบริการตรวจดิน มีการแจกชุดปลูกผักไมโครกรีนและดินผสมสำเร็จ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และข้อมูลงานวิจัยด้านการแปรรูปอาหาร จัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรราคาเยาตำรับสวนเกษตรครูน้อย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์จากศูนย์ ECOA เช่น ข้าว ชา และสบู่ เป็นต้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
20210811081911.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081853(3).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081854(3).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081853(2).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081909.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081901.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081910.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081853(5).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081853(6).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081906.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081854.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081856.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081854(4).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081855.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081858(1).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081911(3).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081854(6).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081854(5).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081902.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081908(1).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081904.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081911(2).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081854(1).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081854(2).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081857.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081853(4).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081902(1).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081900.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081911(1).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081912.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081903.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081853(1).jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081905.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081859.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081858.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081907.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081908.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811081853.jpg - งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web