การบริการวิชาการ

จ.เชียงใหม่ สร้างผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

จ.เชียงใหม่ สร้างผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โครงการพัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

คลิกดู VDO