พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสภาการแพทย์แผนไทย และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 
20210818091130(4).jpg - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818091130(2).jpg - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818091130(3).jpg - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818091131(1).jpg - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818091130.jpg - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818091131.jpg - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818091131(2).jpg - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818091130(1).jpg - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web