สวนเกษตรครูน้อย Smart Little Farm

การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ ของนักศึกษาหอพัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดงาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019" ผู้ดูแลโครงการได้แก่ ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
20210820081425(3).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081425(4).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081426.jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081426(2).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081425(2).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081426(6).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081426(1).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081426(5).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081425.jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081426(4).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081426(3).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820081425(1).jpg - การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web