ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 Speaker from “Local Alike” บรรยายโดย คุณไผ สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง ”Local Alike” ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมม่อนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210825080258.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080303(1).jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080304.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080259.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080257.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080300.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080301.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080303.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080256.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080302.jpg -  ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web