การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210909082138.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082136.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082131.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082133.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082129.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082135.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082132.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082140.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082137.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909082128.jpg -  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web