การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม   
เกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
4.01 MB ดาวน์โหลด
20210921040815.jpg - คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210921040816.jpg - คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210921040814.jpg - คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210921040813.jpg - คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web