การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20211021091236.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211021091238.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211021091235.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211021091242.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211021091241.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211021091239.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211021091234.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211021091237.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211021091240.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web