การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20211105075703.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211105075702.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211105075657.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211105075658.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211105075656.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211105075701.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211105075659.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211105075704.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web