ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T ทีมแม่อายออร์แกนิค

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T "ทีมแม่อายออร์แกนิค"  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม Challenge ในโครงการ Social Innovation Key Game and Challenge รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยผู้ดูแลทีม ได้แก่ ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จากเพจ U2T Online Community  
20211122090210.jpg - ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T ทีมแม่อายออร์แกนิค | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122090210(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T ทีมแม่อายออร์แกนิค | http://www.facagri.cmru.ac.th/web