ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food

คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food คุยข้อตกลงและรายละเอียดการทำ MOU ร่วมมือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
20211122063948.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063955.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063951.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063953.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063949.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063957.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063950.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063954.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063956.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122063952.jpg - การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท Forest Food  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web