หารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินหน้าสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ จับมือกับภาคีเครือข่ายกับสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20211124022046(1).jpg - หารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124022046.jpg - หารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124022047.jpg - หารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124022048(1).jpg - หารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124022048.jpg - หารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web