การบริหารจัดการ

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20211222074428.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074416.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074424.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074413.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074341.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074353.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074345.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074349.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074401.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074357.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074405.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074420.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222074409.jpg - ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web