การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220125031444.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220125031455.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220125031503.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220125031448.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220125031440.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220125031459.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220125031451.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220125031507.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web