ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สอบผ่าน ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ข ครูผู้ช่วย 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
34.59 KB ดาวน์โหลด