การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220224035137.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035132.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035131.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035134.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035136.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035135.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035133.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web