การบริหารจัดการ

การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220224035555.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035556.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035601.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035600.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035558.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035602.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035603.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035557.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035559.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224035604.jpg - การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web