ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ “Sustainable Community Development Model based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for OGOP Villages in Bhutan” OGOP model 2 ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 7 - 22 มีนาคม 2565 อาสาสมัครเพื่อนไทยจำนวน 5 คน (ชาย 1 หญิง 4)  สนับสนุนโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องมอญไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสา ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
937.72 KB ดาวน์โหลด
20220301083718.jpg - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220301083716.jpg - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220301083721.jpg - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220301083720.jpg - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220301083714.jpg - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220301083715.jpg - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220301083719.jpg - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220301083717.jpg - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from Thailand) ภายใต้โคงการ OGOP model 2 ประจำปี 2565  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web