ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

แนะนำบุคลากรใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะนำบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ อาจารย์พัลธ์ลพ สินธุยา ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และบุคลากรใหม่ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ นายภูวิศ อนันท์รุ่งเรือง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
20220302091634(1).jpg - แนะนำบุคลากรใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220302091634.jpg - แนะนำบุคลากรใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web