การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220304070715.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220304070710(1).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220304070710.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220304070714.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220304070713.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220304070711.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220304070708.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220304070712.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web