ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรเจ้าของแปลง นายเจริญ ยกคำจู เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
20220314042541.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042546.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042547.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042540.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042545.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042538.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042544.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042536.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042537.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042543.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314042539.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web