ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม เกษตรกรเจ้าของแปลง ลุงไพรรัตน์ ธาตุอินจันทร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
20220314063845.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063848.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063847.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063856.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063849.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063853.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063844.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063846.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063852.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314063854.jpg - ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web