ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน และการทำงานร่วมกับชุมชนกรณี เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการวางแผนและการเก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220316070459.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316070456.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316070458(1).jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316070500.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316070458.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316070457.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web