การบริการวิชาการ

ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมออกบูธในงาน Chiangmai Organic & ​Natural Expo 2022 ภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรน้องใหม่ โดนใจชาวเกษตรเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)​ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
และหลักสูตรอื่นๆของคณะ
     วท.บ.เกษตรศาสตร์
     วท.บ.สัตวศาสตร์
     วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     คบ. เกษตรศาสตร์
     วท.ม. นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร
ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2565 ณ ชั้น G ลานอควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
20220318085109.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085111.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085113.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085116.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085112.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085115.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085110.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085114.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085110(1).jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085113(1).jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318085108.jpg - ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web