อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรโดย ดร.ไกรลาส จิตร์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220321081301(1).jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321081301(6).jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321081301(3).jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321081301.jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321081301(8).jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321081301(4).jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321081301(5).jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321081301(2).jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321081301(7).jpg - อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web