ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ Chaingmai Textile Terminal เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ณ สังกะดี สเปซ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
20220328035904.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035858(1).jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035859.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035901.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035903.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035902.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035901(1).jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035900.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035858.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035857.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035855.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328035856.jpg - ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web