นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220328040346.jpg - นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328040348.jpg - นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328040349.jpg - นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328040347.jpg - นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328040350.jpg - นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328040345.jpg - นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328040350(1).jpg - นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเทศภูฎาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web